zajęcia pozalekcyjne 2022/2023

w roku szkolnym 2022/2023

Robotyka

Koło dziennikarskie

J. angielski – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  kl. I-III

J. angielski – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV-VI

J. angielski – zajęcia udoskonalające (na konkursy) kl. IV – VIII

Klub Wolontariatu Katolika

Fizyka

Zajęcia korygujące wady postawy (korekcyjne) 

Język kaszubski (międzyklasowy)

Zajęcia instrumentalno-wokalne

Schola dziecięca

Chór szkolny – warsztatowo (informacje na bieżąco)

SKS (siatkówka)

SKS (tenis stołowy)

Kółko teatralne

Logopedia

Dodatkowo płatne (zajęcia w naszej szkole):

Szachy – deklaracja w sekretariacie (czwartek kl. I-III od g. 12.40, kl. IV-VI od g. 13.35)

Karate – tel. 601 431 331 (wtorek 15.15-16.16 i piątek 14.30 – 15.30)

Balet – info przez facebook „Balet dla dzieci Kartuzy” (środa gr. 1 – 17.00, gr. 2 – 17.50)

King’s Language Academy (kom. 533 609 841) – przedmioty: j. angielski, j. hiszpański, j. włoski, j. francuski, matematyka, chemia, kodowanie, sztuka