Kontakt


mapa dojazdu

Adres Szkoły: ul. Rynek 6, 83-300 Kartuzy

Sekretariat czynny w godzinach: 7.30 – 16.00 (w okresie wakacyjnym w godzinach 9.00 – 13.00)

telefon: 515 135 661

świetlica: 501 989 523

fax: 058 681 38 00

email: klokartuzy@wp.pl

NIP: 5892036262

REGON: 368111674

Konto bankowe Katolickiej Szkoły Podstawowej:

PKO BP S.A. o/ Kartuzy 47 1020 1866 0000 1702 0015 6794