kadra i pracownicy

Dyrektor:
ks. Grzegorz Kudelski
Wicedyrektor:
Krystyna Cieszyńska
Pedagog szkolny:
Magdalena Kobiela

godziny pracy pedagoga:
wtorek 8:00 – 11:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 11:00

Psycholog szkolny:
Marzena Kordyl

godziny pracy psychologa:
poniedziałek (9.00) 10.00 – 16.00
piątek 8.30 – 13.30 (15.30)

Biblioteka szkolna
Anna Sikorska

godziny pracy biblioteki:
codziennie 8:00 – 15:00

Pielęgniarka szkolna:
Alina Lica
Środa 7.30 – 11.30

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

Biologia
Izabela Elgert
Renata Grosz-Miłosz
Chemia
Jolanta Dunst
Doradztwo zawodowe
Magdalena Kobiela
Edukacja filozoficzna
Anna Sikorska
Edukacja dla bezpieczeństwa
Paulina Wenta
Fizyka
Krystyna Cieszyńska
Geografia
Grażyna Recław
Historia
Waldemar Turowski
Informatyka
Barbara Kruca
Język angielski
Edyta Pyszka
Piotr Kloczkowski
Katarzyna Gdaniec-Pardo
Język hiszpański
Anna Kwiatkowska
Język kaszubski
Grażyna Recław
Barbara Czaja
Język niemiecki
Agnieszka Zalewska
Język polski
Anna Chrapkowska
Danuta Skalska
Matematyka
Beata Bladowska
Kinga Cyman
Monika Dobke
Muzyka
Grzegorz Puzdrowski
Tomasz Drążkowski
Plastyka
Grzegorz Puzdrowski
Przyroda
Renata Grosz-Miłosz
Religia
ks. Grzegorz Kudelski
ks. Adam Malinowski
Wiedza o społeczeństwie
Romana Manuszewska
Wychowanie do życia w rodzinie
Anna Sikorska
Wychowanie fizyczne
Anna Sikorska
Roman Pytka
Tomasz Pytka
Zajęcia techniczne
Paulina Wenta

Świetlica
Weronika Las – koordynator

Edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Cyganek
Karolina Treder
Klaudia Duliban
Paulina Zambrzycka

Logopedia
Anna Mazurek-Klein