kadra i pracownicy

Dyrektor:
ks. Grzegorz Kudelski
Wicedyrektor:
Krystyna Cieszyńska
Pedagog szkolny:
Magdalena Kobiela

godziny pracy pedagoga:
wtorek 8:00 – 11:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 11:00
Pedagog specjalny:
Zofia Szutenberg
godziny pracy pedagoga specjalnego:
poniedziałek 7:30 – 9:40
wtorek 11:45 – 12:40
czwartek 11:40 – 16:05

Psycholog szkolny:
Marzena Kordyl

godziny pracy psychologa:
poniedziałek 12.10 – 15.10
wtorek 8.00 – 12.30
piątek 12.10 – 15.40

Biblioteka szkolna
Anna Sikorska
godziny pracy biblioteki:
codziennie 8:00 – 15:00

Pielęgniarka szkolna:
Alina Lica
Środa 7.30 – 11.30

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

Biologia
Izabela Elgert
Renata Grosz-Miłosz
Chemia
Jolanta Dunst
Doradztwo zawodowe
Magdalena Kobiela
Edukacja dla bezpieczeństwa
Paulina Wenta
Fizyka
Krystyna Cieszyńska
Geografia
Grażyna Recław
Historia
Waldemar Turowski
Informatyka
Barbara Kruca
Język angielski
Edyta Pyszka
Piotr Kloczkowski
Magdalena Heft
Język hiszpański
Natalia Marszałkowska

Język kaszubski
Grażyna Recław
Barbara Czaja
Język niemiecki
Agnieszka Zalewska
Język polski
Anna Chrapkowska
Danuta Skalska
Matematyka
Beata Bladowska
Kinga Cyman
Muzyka
Tomasz Drążkowski
Plastyka
Grzegorz Puzdrowski
Przyroda
Renata Grosz-Miłosz
Religia
ks. Grzegorz Kudelski
ks. Adam Malinowski
Wiedza o społeczeństwie
Romana Manuszewska
Wychowanie do życia w rodzinie
Anna Sikorska
Wychowanie fizyczne
Anna Sikorska
Roman Pytka
Tomasz Pytka
Zajęcia techniczne
Paulina Wenta

Świetlica
   Weronika Las – kierownik świetlicy
   Elżbieta Cyganek

Edukacja wczesnoszkolna
   Elżbieta Cyganek
   Karolina Treder
   Klaudia Duliban
   Paulina Zambrzycka

Logopedia
   Anna Mazurek-Klein