Przedmiotowe Zasady Oceniania

 1. Religia: Ks. Grzegorz Kudelski: kl. I, ks. Adam Malinowski kl. II, kl. III, kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII
 2. Język polski (p. Danuta Skalska kl. IV, V a, VIII a, p. Anna Chrapkowska kl. Vb, kl. VI, kl. VII, kl. VIII b)
 3. Język angielski (p. Katarzyna Gdaniec-Pardo kl. I-III, p. Edyta Pyszka kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII, p. Piotr Kloczkowski kl. IV)
 4. Język kaszubski (p. Grażyna Recław, B. Czaja)
 5. Hikk (p. Grażyna Recław)
 6. Język niemiecki (p. Agnieszka Zalewska)
 7. Język hiszpański (p. Anna Kwiatkowska kl. V; kl. VI; kl. VII)
 8. Matematyka (p. Monika Dobke kl. IV, p. Kinga Cyman kl. Vb, kl. VII, kl. VIIIa, VIIIb, p. Beata Bladowska kl. Va, VI)
 9. Fizyka (p. Krystyna Cieszyńska) Wymagania edukacyjne kl. VII, kl. VIII
 10. Chemia (p. Jolanta Dunst, kl. 7 i kl. 8)
 11. Historia (p. Waldemar Turowski kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII)
 12. Wiedza o społeczeństwie (p. Romana Manuszewska)
 13. Biologia (p. Izabela Elgert – kl. V, kl. VII, kl. VIII, p. Renata Grosz-Miłosz – kl. VI)
 14. Geografia (p. Grażyna Recław)
 15. Informatyka (p. Barbara Kruca, kl. IV, kl.Va, kl. Vb, kl. VI, kl. VII, kl. VIIIa, kl. VIIIb)
 16. Zajęcia techniczne (p. Paulina Wenta)
 17. Muzyka (p. Grzegorz Puzdrowski – kl. VII, p. T. Drążkowski – kl. IV, V, VI)
 18. Plastyka (p. Grzegorz Puzdrowski)
 19. Wychowanie fizyczne (p. Anna Sikorska, p. Tomasz Pytka, p. Roman Pytka)
 20. Edukacja dla bezpieczeństwa (p. Paulina Wenta)
 21. Przyroda (p. Renata Grosz-Miłosz) 
 22. Edukacja wczesnoszkolna (Elżbieta Cyganek kl. I, Karolina Treder kl. IIa, Paulina Zambrzycka kl. IIb, Klaudia Duliban kl. III)
 23. Edukacja wczesnoszkolna – wymagania programowe: kl. I, kl. II, kl. III