Przedmiotowe Zasady Oceniania

 1. Religia: Ks. Grzegorz Kudelski: kl. I, ks. Adam Malinowski kl. II, kl. III, kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII
 2. Język polski (p. Danuta Skalska kl. VII a, kl. VIII, kl. IVa, p. Anna Chrapkowska kl. IVb, kl. V, kl. VI, kl. VII b)
 3. Język angielski (p. Edyta Pyszka kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII, p. Piotr Kloczkowski kl. VIII)
 4. Język kaszubski (p. Grażyna Recław)
 5. Hikk (p. Grażyna Recław)
 6. Język niemiecki (p. Agnieszka Zalewska)
 7. Język hiszpański (p. Anna Kwiatkowska kl. V; kl. VII; kl. VIII)
 8. Matematyka (p. Kinga Cyman kl. IVb, kl. VI, kl. VIIa, VIIb, VIII, p. Beata Bladowska kl. IVa, V)
 9. Fizyka (p. Krystyna Cieszyńska) Wymagania edukacyjne kl. VII, kl. VIII
 10. Chemia (p. Jolanta Dunst, kl. 7 i kl. 8)
 11. Historia (p. Waldemar Turowski kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII)
 12. Wiedza o społeczeństwie (p. Romana Manuszewska)
 13. Biologia (p. Izabela Elgert) kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII
 14. Geografia (p. Grażyna Recław)
 15. Informatyka (p. Michał Janikowski, kl. IVa, kl.IVb, kl. V, kl. VI, kl. VIIa, kl. VIIb, kl. VIII)
 16. Zajęcia techniczne (p. Paulina Wenta)
 17. Muzyka (p. Grzegorz Puzdrowski)
 18. Plastyka (p. Grzegorz Puzdrowski)
 19. Wychowanie fizyczne (p. Anna Sikorska, p. Tomasz Pytka, p. Roman Pytka)
 20. Edukacja dla bezpieczeństwa (p. Paulina Wenta)
 21. Przyroda (p. Renata Grosz-Miłosz) 
 22. Edukacja wczesnoszkolna (Karolina Treder kl. Ia, Paulina Zambrzycka kl. Ib, Agnieszka Formela kl. II, Elżbieta Cyganek kl. III)
 23. Edukacja wczesnoszkolna – wymagania programowe: kl. I, kl. II, kl. III