patron

Nasz Patron

23 października 2000 r. szkole nadano uroczyście imię Jana Pawła II. Każdego 16 – tego dnia miesiąca obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Od 1 września, czyli od utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej szkoła nosi imię świętego Jana Pawła II.
Karol Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Był papieżem od 1978 r. Studiował na uniwersytetach: w Krakowie – polonistykę od 1938, w Rzymie 1946 – 48 w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946 r.
Wykładał w seminariach duchownych (katowickim, częstochowskim i śląskim), a także od 1954 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 r. otrzymał sakrę jako biskup pomocniczy, a w 1964 r. został arcybiskupem, metropolitą Krakowa. Brał udział w soborze watykańskim II (1962 – 1965).
16 X 1978 r. został wybrany pierwszym od ponad 400 lat papieżem nie – Włochem.
Przedsięwziął bardzo aktywne działania duszpasterskie, m.in. wizyty w wielu krajach świata (przeszło 120), zyskując ogromną sympatię i popularność.
Do głównych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II należą:
  • „nowa ewangelizacja” zarówno społeczeństw krajów zachodnich, jak i postkomunistycznych,
  • respektowanie praw człowieka, prawa do pracy i zachowania godności ludzkiej,
  • przeciwstawianie się bezwzględnej pogoni za zyskiem, sprzeciw wobec totalitaryzmu, szczególnie komunistycznego,
  • walka o zachowanie pokoju.

Obrona tradycyjnych wartości i nakazów moralnych Kościoła katolickiego (np. w kwestii ograniczonego uczestnictwa kobiet w Kościele, celibatu, antykoncepcji i aborcji) wywołała pod adresem Jana Pawła II zarzuty konserwatyzmu, mimo programowego otwarcia na problemy świata współczesnego. W trakcie jego pontyfikatu zreformowano prawo kanoniczne (1984), opublikowano nowy Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wydanie polskie 1995), dokonano reorganizacji Kurii Rzymskiej, licznych kanonizacji i beatyfikacji. Do dorobku filozoficznego Jana Pawła II (głównie w dziedzinie myśli o osobie ludzkiej, etyki, antropologii) należą m.in.: „Miłość i odpowiedzialność” (1960), „Osoba i czyn” (1969), „Zagadnienia podmiotu moralności” (1991). Główne wątki swojej filozofii rozwijał po 1978 w papieskich encyklikach m.in.: „Redemptor hominis” (1979), „Dives in misericordia” (1980), „Laborem exercens” (1981), „Centesimus annus” (1991). Twórczość literacka Jana Pawła II (gł. pod pseudonimem Andrzej Jawień) składa się z wierszy, poematów medytacyjnych i dramatów: „Przed sklepem jubilera” (wystawione 1981), „Brat naszego Boga” (wystawiony 1980), „Wybór utworów Poezje i dramaty” (1980).

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. Beatyfikowany dnia 1 maja 2011 roku a kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku.