samorząd

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
Teodor Petk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
Tomasz Nowiński

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:
Monika Smentoch

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego:
Zofia Król