samorząd

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Maria Tarańczuk

Zastępca Przewodniczej Samorządu Uczniowskiego:
Antonina Czerwińska

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:
Julia Lewków

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego:
Zofia Wysocka