samorząd

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
Alan Rychert

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
Michał Pionk

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:
……………………

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego:
………………………..