Obiady w szkole

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW

Informujemy, że obiady w roku szkolnym 2021/2022 kosztują 8 zł/obiad.

Stołówka szkolna otwarta będzie od dnia 1 września. Od tego dnia można już korzystać z obiadów.

Obiady są dwudaniowe w formie cateringowej (p. Kazimierz Żołnowski). Obiad wydawany jest w stołówce szkolnej: klasy I – III o godzinie 11.30, klasy IV-VIII o godzinie 12.25.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole proszeni są o zapisanie dziecka na obiady poprzez wypełnienie deklaracji, na cały miesiąc do przodu (jest możliwość wybrania poszczególnych dni tygodnia). Opłatę należy dokonać z góry za miesiąc w sekretariacie szkoły.

Z przyczyn losowych, można odwołać obiad w danym dniu, dzwoniąc do godziny 8.30 do sekretariatu szkoły (kom. 501 989 523). Opłata z tego odwołanego obiadu zostanie przesunięta na kolejny miesiąc.

Menu 23 – 27 maja 2022r.

Menu 16 – 20 maja 2022r.