Obiady w szkole

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW

Informujemy, że obiady kosztują 9 zł/obiad.
Od października 2023r. – 10 zł/obiad

Stołówka szkolna otwarta będzie od dnia 5 września. Od tego dnia można już korzystać z obiadów.

Obiady są dwudaniowe w formie cateringowej (p. Kazimierz Żołnowski). Obiad wydawany jest w stołówce szkolnej: klasy I – III o godzinie 11.30, klasy IV-VIII o godzinie 12.25.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole proszeni są o zapisanie dziecka na obiady poprzez wypełnienie deklaracji, na cały miesiąc do przodu (jest możliwość wybrania poszczególnych dni tygodnia). Opłatę należy dokonać z góry za miesiąc w sekretariacie szkoły.

Z przyczyn losowych, można odwołać obiad w danym dniu, dzwoniąc do godziny 8.30 do sekretariatu szkoły (kom. 515 135 661). Opłata z tego odwołanego obiadu zostanie przesunięta na kolejny miesiąc.

Menu 18 – 22 września 2023r.

Menu 25-29 września 2023r.