Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców: Łukasz Grzenkowicz

Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Kwidzyńska

Sekretarz, Skarbnik Rady Rodziców: Karolina Smentoch

Regulamin Rady Rodziców