Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: Grzegorz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz: Krystyna Kobiela

Skarbnik Rady Rodziców: Joanna Kąkol

Regulamin Rady Rodziców