Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców: Grzegorz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Bolduan

Sekretarz, Skarbnik Rady Rodziców: Magdalena Nosewicz-Pazik

Regulamin Rady Rodziców