Nowoczesna Szkoła

Z radością informujemy, że Diecezja Pelplińska otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego “Nowoczesna szkoła”, w ramach konkursu 3.2.1 RPO Województwa Pomorskiego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Projekt prowadzony będzie przez kolejne dwa lata w szkołach: Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Publicznym Katolickim Gimnazjum w Tczewie, Liceum Ogólnokształcącym i Katolickim Gimnazjum w Chojnicach, Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie oraz Katolickim Gimnazjum w Kartuzach.

Przeprowadzenie w placówkach diagnozy w obszarze edukacji pozwoliło trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół.

Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować będzie: prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność wśród uczniów, przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Od października zapraszamy wszystkich naszych uczniów na:

  • warsztaty naukowo-eksperymentalne „Zostań odkrywcą!“: warsztaty chemiczne, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, języków obcych;
  • warsztaty rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczne „Powstanie robotów“: warsztaty z robotyki, programowania aplikacji mobilnych, informatyczno-interdyscyplinarne;
  • zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i doradczo-zawodowe,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum z j. angielskiego,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z j. polskiego i korygujące wady postawy;
  • wycieczki i letnie obozy naukowe;

Asystentem koordynatora projektu w naszej szkole jest ks. Grzegorz Kudelski