oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

W szkole realizowany jest rozszerzony j. angielski. Od klasy V uczniowie uczą się drugiego języka obcego (język niemiecki lub hiszpański w zależności od liczby chętnych).

Zajęcia wspierające i rozwijające oraz koła przedmiotowe i zainteresowań:

 • wieczory naukowe
 • klub wolontariatu
 • język kaszubski
 • koło dziennikarskie (gazetka szkolna „Goniec Katolika”)
 • koło informatyczne
 • koło matematyczne
 • zespół muzyczny
 • koło teatralne
 • robotyka
 • terapia pedagogiczna
 • zajęcia konwersacyjne z j. angielskiego
 • Mała Akademia Filmowa i Artystyczna (MAFiA)
 • SKS (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna halowa i tenis stołowy)
 • Zajęcia korygujące wady postawy
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • logopedia

Indywidualne konsultacje (j.angielski, j. polski, matematyka)

Imprezy i akcje organizowane przez samorząd szkolny

Opieka pedagoga i doradcy zawodowego

Zajęcia integracyjne

Aktywny wolontariat

Proponujemy

 • naukę j. angielskiego na poziomie rozszerzonym i drugi j. obcy (j. niemiecki lub j. hiszpański)
 • naukę j. kaszubskiego
 • innowacje pedagogiczne z przedmiotów przyrodniczych
 • wieczory naukowe (zajęcia interdyscyplinarne)
 • udział w wymianie zagranicznej młodzieży
 • sprawdzony i solidny system przygotowania do egzaminów
 • kameralne warunki nauki
 • małą liczebność klas
 • bezpieczną szkołę, wolną od zagrożeń, negatywnych wpływów
 • bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
 • zdobywanie wiedzy pod kierunkiem życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli
 • dodatkowe godziny konsultacji z nauczycielami
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wspierające i rozwijające uczniów)
 • wyjazdy integracyjne, wycieczki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • jednolity strój szkolny
 • wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów i ich rodziców
 • aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym (wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii itd. )

Sukcesy szkoły

 • Uczniowie naszej szkoły są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów kuratoryjnych oraz wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów tematycznych.
 • Wyróżniające wyniki całej szkoły na egzaminach.
 • Powszechny i aktywny udział uczniów w wolontariacie.
 • Zintegrowana społeczność szkolna.

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00, tel. kom. 501 989 523