dlaczego Katolik?

W szkole prowadzone są zajęcia wspierające i rozwijające oraz koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Nauczyciele prowadzą indywidualne konsultacje (j.angielski, j. polski, matematyka).

Samorząd Szkolny organizuje własne akcje, imprezy pod opieką nauczyciela. Dla potrzeb uczniów zapewniona jest opieka pedagoga i doradcy zawodowego. Wychowawcy poszczególnych klas organizują zajęcia integracyjne. W szkole funkcjonuje aktywny wolontariat.

W szkole dbamy o kameralne warunki nauki, które pomagają uczniom w rozwoju intelektualnym. Pomaga w tym również mała liczebność klas. Duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo w szkole. Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach jest wolna od zagrożeń, negatywnych wpływów. Sukcesem są wysokie lokaty uczniów w konkursach kuratoryjnych. Podczas zajęć formacyjnych zapraszani są  ciekawi, znani ludzie ze świata polityki, sportu i kultury.

Dzieci mogą korzystać ze świetlicy od 7.00 do 17.00, gdzie opiekę sprawuje pracownik pedagogiczny. W szkole obowiązuje jednolity strój (mundurek).

Dodatkowym atutem jest aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym (wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii itd.)

Wychowanie:
Katolicka Szkoła Podstawowa troszczy się o indywidualny wszechstronny rozwój ucznia. Głównym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postaw chrześcijańskich.

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00; tel. kom. 515 135 661