dlaczego Katolik?

W szkole prowadzone są zajęcia wspierające i rozwijające oraz koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Nauczyciele prowadzą indywidualne konsultacje (j. angielski, j. polski, matematyka).

Samorząd Szkolny organizuje własne akcje, imprezy pod opieką nauczyciela. Dla potrzeb uczniów zapewniona jest opieka pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. W ramach profilaktyki zdrowotnej uczniowie są pod opieką pielęgniarki szkolnej i prowadzimy zajęcia korekcyjne. Każdy uczeń ma prawo korzystać z pomocy logopedy. Wychowawcy poszczególnych klas organizują zajęcia integracyjne. W szkole funkcjonuje aktywny wolontariat.

W szkole dbamy o kameralne warunki nauki, które pomagają uczniom w rozwoju intelektualnym. Pomaga w tym również mała liczebność klas. Duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo w szkole. Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach jest wolna od zagrożeń, negatywnych wpływów. Sukcesem są wysokie lokaty uczniów w konkursach kuratoryjnych. Do szkoły zapraszamy ciekawych, znanych ludzie ze świata polityki, sportu i kultury. Osoby, które dzięki przykładowi swojego życia mogą pociągnąć innych ku dobremu według zasady „verba docent exempla trahunt” (słowa pouczają, przykłady kształcą).

Dzieci mogą korzystać ze świetlicy od 7.00 do 17.00, gdzie opiekę sprawuje pracownik pedagogiczny. W szkole obowiązuje jednolity strój (mundurek).

Dodatkowym atutem jest aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym (wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii itd.)

Wychowanie:
Katolicka Szkoła Podstawowa troszczy się o indywidualny wszechstronny rozwój ucznia. Głównym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postaw chrześcijańskich.

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00; tel. kom. 515 135 661