stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach jest organizacją, która zajmuje się m.in. wspieraniem działań pedagogicznych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach. W najbliższym czasie Stowarzyszenie planuje wspomóc projekt rozbudowy Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Skład zarządu stowarzyszenia:

  1. ks. Ryszard Różycki – Prezes
  2. Grażyna Recław – Wiceprezes
  3. Danuta Skalska – Sekretarz
  4. Elwira Prystupa – Skarbnik

Komisja rewizyjna:

  1. Jerzy Pobłocki – Przewodniczący
  2. Joanna Kąkol
  3. Izabela Elgert

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach jest :

A. Wspieranie działań pedagogicznych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

B. Upowszechnienie wiedzy o patronie Szkoły Janie Pawle II

C. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój edukacji, inicjatyw charytatywnych i wyrównywania szans młodzieży

D. Wspieranie rozwoju szkoły w zakresie rozbudowy placówki

E. Działalność kulturalno-oświatowa i wychowawcza

F. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, religijnych i patriotycznych

G. Wspieranie lokalnej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

H. Upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz katolickiej nauki społecznej

I. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społecznościami lokalnymi

J. Upowszechnianie idei wolontariatu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej
KRS 0000350773
PKO BP S.A. o/Kartuzy 15 1020 1866 0000 1502 0035 5057