Lepsza Szkoła

 

Nasza Szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego okresu nauki w szkole. Wszystkie te zabiegi to działania mające pomóc zdobyć jak największą wiedzę przez uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, szczególnie matematyki.

Udział w projekcie zapewnia również kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminów.

W ramach projektu organizowane są:

 1. Standaryzowane testy:
  1. na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku,
  2. w połowie i na koniec roku szkolnego – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki.
 2. Raporty cykliczne zawierające analizę wyników po każdym teście:
  1. wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
  2. informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  3. miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy,
  4. materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
 • Raporty progresywne, pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach:
  1. dla poszczególnych uczniów,
  2. dla całej klasy.