potrzebne dokumenty

Procedura przyjmowania uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach powinni złożyć w sekretariacie szkoły kwestionariusz osobowy kandydata wraz z załącznikami oraz podanie (dotyczy kandydatów do klas IV – VIII) o przyjęcie do KSP. Odpowiednie druki znajdują się na dole tej strony.

TERMINY:

TRWA rekrutacja!
W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły dyrektor wyznacza termin spotkania z kandydatem i jego rodzicem. Należy zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Szkoły a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdzić podpisem zapoznanie się z ww. dokumentami.
Pierwszeństwo do przyjęcia dzieci w klasie I i IV mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły, o ile rodzice złożą dokumenty w terminie pierwszej rekrutacji.

Z racji pandemii na rozmowy rekrutacyjne z dyrekcją szkoły sekretariat będzie umawiał telefonicznie rodziców z dzieckiem indywidualnie.

Przed spotkaniem należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z załącznikami.

W przypadku przyjęcia do szkoły rodzice zobowiązani są w ciągu 3 dni dostarczyć do sekretariatu szkoły brakujące dokumenty, podpisaną umowę oraz wpisowe w kwocie 400 zł.

Należy również zakupić mundurek szkolny. Hasło do sklepu internetowego: „kartuzy”. Dla nowych uczniów zamówienia w sklepie przyjmowane są do 10 lipca br. z gwarancją otrzymania na 1 września br. Jeżeli Rodzic złoży zamówienie w sierpniu – okres oczekiwania – miesiąc czasu. Wzór i potrzebne elementy mundurku zostaną podane podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dyrektor może nie wyrazić zgody na przyjęcie do szkoły, jeżeli:

a) nie ma wolnego miejsca we wskazanym oddziale,
b) złożone przez kandydata dokumenty są niekompletne
c) jeżeli rodzice lub uczeń nie akceptują postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły
d) zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów

DRUKI

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00;  tel. kom. 501 989 523; klokartuzy@wp.pl