klub wolontariatu

Klub Wolontariatu Katolika 2021/2022

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 8. Nauka samorządności.

Zaplanowane działania i akcje:

– październik – „Pola Nadziei” „ Dzieło Tysiąclecia”; pomoc w organizacji Balu Wszystkich Świętych

– listopad – 3 spotkania warsztatowe  przygotowujące kiermasz lub aukcję świąteczną;

– grudzień – kiermasz lub aukcja świąteczna, prezenty dla Hospicjum dla Dzieci, prezenty dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach;

– styczeń – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli;

– marzec/kwiecień – akcja Żonkil;

– czerwiec – podsumowanie działań, wnioski i spostrzeżenia;

– cały rok: zbieranie nakrętek.