klub wolontariatu

Klub Wolontariatu Katolika 2022/2023

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 8. Nauka samorządności.

Zaplanowane działania i akcje:

Zgodnie z ideą wolontariatu, wolontariusze wraz z opiekunami organizowali i realizowali różne przedsięwzięcia. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ich osobowości oraz kształcenie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, dostarczała alternatywnych form spędzenia wolnego czasu.

W trakcie całego roku Szkolny Klub Wolontariatu podjął się organizacji następujących przedsięwzięć:

 • Pola Nadziei – zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego
 • Zbiórka nakrętek – na rzecz aparatów słuchowych dla dzieci
 • Bal Wszystkich Świętych – pomoc przy organizacji balu w Centrum Kultury
  w Kartuzach
 • Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki – na rzecz karmy dla psów i kotów
  ze schronisk
 • Szlachetna Paczka – zbiórka różnego rodzaju artykułów spożywczych i przemysłowych dla rodziny Pani Niny
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz sprzętów szpitalnych
 • Kiermasz świąteczny – zbiórka funduszy na rzecz Ani Matynii, aby mogła skorzystać z ośrodków rehabilitacyjnych i hipoterapii
 • Wizyta we wspólnocie Wiara i Światło – św. Mikołaj
 • Kaszuby walczą z białaczką! – pomoc w nagłośnieniu akcji; poszukiwanie potencjalnego dawcy szpiku kostnego

Uczniowie – wolontariusze nauczyli się niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień. Wykonanie poszczególnych zadań wniosło w ich życie wiele radości i przyczyniło się do osobistej satysfakcji. Wolontariusze, którzy kończą naukę w naszej szkole, otrzymają dodatkowe punkty na świadectwie za wzorowe wywiązanie się z powierzonych im zadań.