informacje dla rodziców

ŚWIETLICA – deklaracja

UBEZPIECZENIE DZIECKA

W celu ubezpieczenia dziecka kliknij poniższy link
SIGNAL IDUNA – LINK

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Harmonogram spotkań z rodzicami

Dni galowe i Msze św. szkolne

Program dla szkół – owoce, warzywa oraz produkty mleczne 

mLegitymacja:
Zarządzenie
Regulamin
Wniosek
Instrukcja instalacji

DENTOBUS – informacja i oświadczenie

Sanepid w sprawie wszawicy

STYPENDIA:
Stypendium Burmistrza Kartuz za naukę w roku 2021/2022
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za naukę w roku 2021/2022

Informacja dla rodziców o egzaminie ósmoklasistów w roku 2022. – TUTAJ

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA – szczepienia

Broszura opracowana przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii – „Dzieci w wirtualnej sieci”. 

Covid-19:
– Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania KSP w czasie pandemii

– Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzamin ósmoklasisty w 2021r.
– Informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku 2021

WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2022/2023:
Klasa I
– Klasa II
– Klasa III

Instrukcja rejestracji w Microsoft Teams 2021/2022

Osoba pierwszego kontaktu:
Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.
Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (ks. kan. dr. Adama Kałduńskiego) lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej szkole jest nią Pani Magdalena Kobiela – pedagog szkolny, tel. 501 989 523 lub e-mail: madaok@onet.pl
Pani Magdalena Kobiela przyjmuje również w szkole wg następującego harmonogramu:

wtorek 12:00 – 15:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 11:00