informacje dla rodziców

FORMULARZ zgłoszeniowy na wymianę polsko-niemiecką

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kartuskiego

Aby uzyskać pomoc można zgłosić się do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Zlokalizowany jest on przy ul. Gdańskiej 16A w Przodkowie.
Ośrodek jest całkowicie bezpłatny dla świadczeniobiorców, gdyż wszystkie usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Broszura opracowana przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii – „Dzieci w wirtualnej sieci”. 

List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów nt. szczepień ochronnych

WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2024/2025:
Klasa I
– Klasa II
– Klasa III

Informacja dla rodziców o egzaminie ósmoklasistów w roku 2024. – TUTAJ

ŚWIETLICA – deklaracja

UBEZPIECZENIE DZIECKA

W celu ubezpieczenia dziecka kliknij poniższy link
LINK4

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Harmonogram spotkań z rodzicami

Dni galowe i Msze św. szkolne

Program dla szkół – owoce, warzywa oraz produkty mleczne 

mLegitymacja:
Zarządzenie
Regulamin
Wniosek
Instrukcja instalacji

DENTOBUS – informacja i oświadczenie

Sanepid w sprawie wszawicy

STYPENDIA:
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2023/2024

Stypendium Burmistrza Kartuz za naukę w roku 2023/2024
    – komunikat
    – uchwała

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za naukę w roku 2023/2024

LAPTOPY dla czwartoklasistów:
Wzór umowy PRZEKAZANIA
Wzór umowy UŻYCZENIA

Instrukcja rejestracji w Microsoft Teams 2021/2022

Osoba pierwszego kontaktu:
Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.
Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (ks. kan. dr. Adama Kałduńskiego) lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej szkole jest nią Pani Magdalena Kobiela – pedagog szkolny, tel. 501 989 523 lub e-mail: madaok@onet.pl
Pani Magdalena Kobiela przyjmuje również w szkole wg następującego harmonogramu:

wtorek 8:00 – 11:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 11:00