informacje dla rodziców

Informacja dla rodziców o egzaminie ósmoklasistów w roku 2022. – TUTAJ

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTRA ZDROWIA – szczepienia

Granty PPGR:
1. Informacja
2. Wzór oświadczenia rodzica
3. Zgoda na przetwarzanie danych

Harmonogram spotkań z rodzicami

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni galowe i Msze św. szkolne

Program dla szkół – owoce, warzywa oraz produkty mleczne

Broszura opracowana przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii – „Dzieci w wirtualnej sieci”. 

Covid-19:
– Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania KSP w czasie pandemii

– Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzamin ósmoklasisty w 2021r.
– Informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku 2021

mLegitymacja:
Zarządzenie

Regulamin
Wniosek

Instrukcja instalacji

WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2021/2022:
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Instrukcja rejestracji w Microsoft Teams 2021/2022

DENTOBUS – List i oświadczenie

Osoba pierwszego kontaktu:
Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.
Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (ks. kan. dr. Adama Kałduńskiego) lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej szkole jest nią Pani Magdalena Kobiela – pedagog szkolny, tel. 501 989 523 lub e-mail: madaok@onet.pl
Pani Magdalena Kobiela przyjmuje również w szkole wg następującego harmonogramu:

wtorek 11:00 – 14:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 11:00

STYPENDIA:
Stypendium Burmistrza Kartuz za naukę w roku 2020/2021
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za naukę w roku 2020/2021
      – Uchwała z dnia 31.05.2021 (zmiany odnoszą się do uchwały z dnia 25.04.2019)