historia

Historia „kartuskiego katolika”

Historia „kartuskiego katolika” ma swój początek w momencie zarejestrowania Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Był to rok 1998.Dwa lata później rozpoczęło swoją działalność Katolickie Gimnazjum. Z inicjatywy fundatorów szkoły: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Doroty Arciszewskiej – Mielewczyk, jej męża śp. Krzysztofa, śp. Jacka Wrońskiego oraz Waldemara Wrońskiego wybudowano nowy gmach szkolny z komfortowymi warunkami do nauki.

Organem prowadzącym szkołę jest Biskup Diecezjalny Pelpliński. 23 października 2000 r. obu szkołom nadano imię Jana Pawła II, każdego 16 – tego dnia miesiąca obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Jesteśmy członkami Rady Szkół Katolickich w Polsce. Współpracujemy z innymi szkołami krajowymi i zagranicznymi.

Od początku istnienia obu szkół katolickich funkcję dyrektora pełniła p. Dorota Arciszewska – Mielewczyk, a wicedyrektorem był p. Marian Gostkowski. Funkcję Asystenta Kościelnego pełni ks. dr Ryszard Różycki. Od 1 listopada 2013 r. dyrektorem szkoły był p. Marian Gostkowski, a wicedyrektorem ks. Grzegorz Kudelski (prefekt szkoły). 1 września 2016 roku Ks. Biskup Ryszard Kasyna mianował dyrektorem szkoły ks. dr. Grzegorza Kudelskiego. Wicedyrektorem szkoły została p. Krystyna Cieszyńska.

Tradycją szkoły są comiesięczne wyjazdy do teatru lub wykłady w instytucjach naukowo – kulturalnych Trójmiasta. Szkoła organizuje liczne wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w licznych zajęciach pozalekcyjnych, atrakcyjnych zajęciach organizowanych w ramach wieczorów i nocy naukowych.

Od 1 września 2017r., w związku z reformą oświaty, w budynku szkoły w miejsce gimnazjum i liceum powstała Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II.

Co roku uczniowie gimnazjum a później szkoły podstawowej zastawali finalistami lub laureatami wojewódzkich konkursów kuratoryjnych. Wyróżniające wyniki w nauce miały potwierdzenie w edukacyjnej wartości dodanej szkoły oraz w najlepszych wynikach egzaminów gimnazjalnych, a aktualnie egzaminów ósmoklasistów w powiecie kartuskim.

Rok 2018 był rokiem obchodów 20-lecia szkoły. To również rok rozpoczęcia rozbudowy budynku szkoły, która ukończona została 2 lata później. Zgodę na użytkowanie nowej części władze szkoły otrzymały 18 maja 2020 roku, w setną rocznicę urodzin świętego patrona, Jana Pawła II.