Schola muzyczna dla klas I-V

Opiekun: ks. Grzegorz Kudelski

Termin realizacji (harmonogram):

Poniedziałek g. 13.35 – 14.20

ZGODA RODZICÓW