Schola muzyczna

Opiekun: ks. Grzegorz Kudelski

Termin realizacji (harmonogram):
Dla klas I – III
Czwartek 12.40 – 13.25

ZGODA RODZICÓW