Koło dziennikarskie

Opiekun: Anna Chrapkowska

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram):

ZGODA RODZICA