Koło dziennikarskie

Opiekun: Anna Chrapkowska

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram): Środa 14.25 – 15.10

ZGODA RODZICA