Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl. I-III

Opiekun: Katarzyna Gdaniec-Pardo

Dla klas I-III

Termin realizacji (harmonogram):

Wtorek g. 12.40-13.25 na przemian gr. 1 i gr. 2

Grupa 1 – dzieci z klas pierwszej i drugich (11.10, 25.10, 15.11, 29.11, 13.12, 3.01 , 31.01)
Grupa 2 – dzieci z klasy trzeciej (4.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12, 10.01)

ZGODA RODZICA