Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl. I-III

Opiekun: Magdalena Heft

Dla klas I-III – wyrównawcze

Termin realizacji (harmonogram): poniedziałek g. 13.25 – 14.20

ZGODA RODZICA