Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl. I-III

Opiekun: Magdalena Heft

Dla klas I-III

Termin realizacji (harmonogram):

Grupa 1 – dzieci z klasy pierwszej i drugiej
Grupa 2 – dzieci z klas trzecich

ZGODA RODZICA