Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl. I-III

Opiekun: Katarzyna Gdaniec-Pardo

Dla klas I-III

Termin realizacji (harmonogram):

Wtorek g. 12.40-13.25 na przemian gr. 1 i gr. 2

Grupa 1 – dzieci z klas pierwszej i drugich (4.04; 25.04; 16.05; 6.06)
Grupa 2 – dzieci z klasy trzeciej (28.03; 18.04; 9.05; 30.05; 13.06)

ZGODA RODZICA