Kółko teatralne

Opiekun: Elżbieta Cyganek, Paulina Zambrzycka

Termin realizacji (harmonogram): czwartek g. 12.40 – 13.25
 Dla klas I – III

ZGODA RODZICÓW