Zajęcia korygujące wady postawy (korekcyjne)

Opiekun: Renata Zofia Szutenberg

Termin realizacji (harmonogram):

Wtorek 12.40 – 13.25 (klasy I – II)
Wtorek 13.35-14.20 (klasy III – IV)
Wtorek 14.25-15.10 (klasy V – VI)

ZGODA RODZICÓW