Zajęcia korygujące wady postawy (korekcyjne)

Opiekun: Renata Zofia Szutenberg

Termin realizacji (harmonogram):
(klasy I – II)
(klasy III – IV)
(klasy V – VI)

ZGODA RODZICÓW