Zajęcia korygujące wady postawy (korekcyjne)

Opiekun: Renata Zofia Szutenberg

Termin realizacji (harmonogram): wtorek

  1. 12.40 – 13.25
  2. 13.35 – 14.20
  3. 14.25 – 15.10

ZGODA RODZICÓW