Sztuka

Opiekun: Magdalena Baczyńska

Termin realizacji (harmonogram): środa g. 15.30 – 17.00
 Dla klas I – VIII