Fizyka

Opiekun: Krystyna Cieszyńska

Termin realizacji (harmonogram):

(kl. VIII – przygotowanie do konkursów)
(klasy VII – VIII – rozwijające)

ZGODA RODZICÓW