Fizyka

Opiekun: Krystyna Cieszyńska

Termin realizacji (harmonogram):

Środa 15.15 – 16.00 (kl. VIII – przygotowanie do konkursów)
Czwartek 15.15 – 16.00 (klasy VII – VIII – rozwijające)

ZGODA RODZICÓW