SKS (gry zespołowe)

Opiekun: Anna Sikorska

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram):

ZGODA RODZICÓW