SKS (gry zespołowe)

Opiekun: Anna Sikorska

Dla klas IV-VIII
Termin realizacji (harmonogram): środa i czwartek, g. 15.15 – 16.00

ZGODA RODZICÓW