SKS (tenis stołowy i gry zespołowe)

Opiekun: Roman Pytka

Dla klas IV-VIII – osoby, które złożyły deklarację udziału (max. 20 osób)
Termin realizacji (harmonogram):
w sali ZSZiO na ul. Wzgórze Wolności – tenis stołowy
Sobota (co drugi tydzień – info przy sekretariacie) g. 11.30-12.30 w sali ZSZiO na ul. Wzgórze Wolności – gry zespołowe

ZGODA RODZICÓW