J. angielski – przygotowanie do konkursów

Opiekun: Edyta Pyszka

Termin realizacji (harmonogram):

Informacja przekazywana uczniom na bieżąco

ZGODA RODZICA