Język kaszubski (międzyklasowy)

Opiekun: Grażyna Recław, Barbara Czaja

W roku szkolnym 2022/2023 będą następujące grupy:
gr. 1 – klasy Va i Vb
gr. 2 – klasa VI
gr. 3 – klasy VII i VIII a
gr. 4 – klasy VIII a i VIII b

Termin realizacji (harmonogram): Według oddzielnego harmonogramu