Język kaszubski (międzyklasowy)

Opiekun: Grażyna Recław, Barbara Czaja

W roku szkolnym 2021/2022 będą trzy grupy:
gr. 1 – klasy V i VI
gr. 2 – klasy VII a i VIII
gr. 3 – klasy VII b i VIII

Termin realizacji (harmonogram): Według oddzielnego harmonogramu