Język kaszubski (międzyklasowy)

Opiekun: Grażyna Recław, Barbara Czaja

W roku szkolnym 2023/2024 są następujące grupy:
gr. 1 – klasy V
gr. 2 – klasa VI
gr. 3 – klasy VII
gr. 4 – klasy VIII

Termin realizacji (harmonogram): Według oddzielnego harmonogramu