Bezpieczna droga z domu do szkoły

Na pierwszych godzinach zajęć z dziećmi przypominaliśmy sobie zasady bezpiecznego przejścia z domu do szkoły i ze szkoły do domu. To bardzo ważne po dwóch miesiącach wakacyjnej beztroski. Uczniowie klasy 3 przypomnieli sobie i wykonali znaki drogowe z plasteliny na zakończenie tematu o bezpiecznej drodze do szkoły.

ZDJĘCIA