Zajęcia plastyki w klasie II

A nam jest szkoda lata… Wspominamy, opowiadamy, mamy pamiątki i zdjęcia z różnych wyjazdów i spotkań. To wszystko zostaje w pamięci i naszej wyobraźni. Pani wychowawczyni chciała zobaczyć co u uczniów zostało w głowie po wakacjach, więc zaproponowała, aby uczniowie swoją wyobraźnię wyrazili na kartce papieru. I oto uczniowie klasy 2b wykonali takie oto prace na zajęciach plastycznych.