Regulamin klasowy

W każdej społeczności ustanawiane są pewne regulaminy, które porządkują życie społeczne. W szkole jest regulamin: szkoły, mundurowy, szatni, wycieczek itp. Tymczasem w poszczególnych klasach powstają regulaminy klasowe, które porządkują zasady działania w grupie klasowej. I właśnie taki regulamin utworzyły dzieci z klasy pierwszej. Teraz pozostaje tylko przestrzegać, stworzonych przez siebie praw.

ZDJĘCIA