Ósmoklasiści do boju!

To w ogóle pierwszy taki egzamin w historii po ostatniej reformie oświaty. Dziś przed uczniami pierwszy egzamin ósmoklasisty 2019 z języka polskiego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Nasi dzielni ósmoklasiści są dobrze przygotowani do maratonu egzaminacyjnego. Teraz tylko trzeba pozbyć się złowrogiego stresu i do dzieła.

ZDJĘCIA