Dziś na egzaminie królowa wszystkich nauk – Matematyka

Matematyka – królowa wszystkich nauk. Ósmoklasiści od godziny 9.00 piszą egzamin z matematyki. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 100 minut (osoby uprawnione 150 minut). W naszej szkole do egzaminu przygotowała uczniów p. Elżbieta Gafka.
Liczymy na dobre wyniki egzaminu, jak każdego roku wyższe od średniej kraju, województwa, powiatu i gminy.

ZDJĘCIA