Trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego – język angielski

Dzień trzeci egzaminu to, jak mówią sami gimnazjaliści, dzień najłatwiejszy, bo języka angielskiego uczą się wiele lat a poza tym w naszej szkole są dodatkowe godziny lekcyjne z tego przedmiotu i jeszcze wielu z uczniów prywatnie bierze lekcje języka angielskiego poza szkołą. Język angielski na poziomie podstawowym od 9.00 i poziom rozszerzony od 11.00. Do egzaminu gimnazjalnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach przez trzy lata uczniów przygotowywała p. Edyta Pyszka.

ZDJĘCIA