Ostatnie dni wakacji i przygotowanie do Roku Szkolnego 2023/2024

Przygotowania do nowego roku szkolnego trwają. Grono pedagogiczne wybrało się nad morze do Białogóry na radę pedagogiczną a następnego dnia nauczyciele uczestniczyli w dniu skupienia. Nauki prowadził Ks. Jarosław Kubiak, dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego Diecezji Pelplińskiej. Nasz ks. dyrektor natomiast pojechał do Kościerzyny na spotkanie dyrektorów szkół z panią kurator, która przekazała najważniejsze informacje, zmiany w prawie i plany na nowy rok szkolny.

Tego samego dnia odbył się w naszej szkole egzamin na nauczyciela mianowanego. Brawo dla naszych pań: Karoliny Treder i Pauliny Zambrzyckiej. W skład komisji wchodzili: z ramienia organu nadzorującego p. Elżbieta Roszkowska – wizytator kuratorium oświaty, z ramienia organu prowadzącego Ks. Krzysztof Niemczyk – referent szkół katolickich Diecezji Pelplińskiej, dwie panie ekspertki: p. Jolanta Bociańska i p. Justyna Reglińska oraz dyrektor szkoły Ks. Grzegorz Kudelski. Nasze nauczycielki pomyślnie, a wręcz celująco zdały egzamin na nauczyciela mianowanego. Gratulujemy!

ZDJĘCIA