Klasa 2 b czytać dobrze chce!

Zadaniem dzieci było wybrać fragment ulubionej książki, nauczyć się go płynnie czytać i przedstawić klasie. Dzieci z uwagą słuchały i zadawały pytania do tekstu. Głośne czytanie książki, na dodatek na forum klasy to nie lada wyzwanie. Precyzja, czytanie ze zrozumieniem dla drugiego oraz towarzyszący temu naturalny stres. To wszystko dodawało wydarzeniu posmak konkursu.

ZDJĘCIA