Oktawa Dnia Zadusznego

Oktawa Dnia Zadusznego to okazja, by nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Niech o nich wspomnienie będzie dla nas wskazaniem ziemskiej drogi do Domu Pana.

„Pamięć o nich jest naszą historią, naszą przyszłością,
Ich dni, słowa i czyny – doświadczeniem,
Grób świadectwem ich ziemskiego istnienia,
Płomień zniczy naszym wiecznym człowieczeństwem,
Modlitwa – z nimi połączeniem…”

ZDJĘCIA