Kolejne kwalifikacje dla nauczyciela

Nasi nauczyciele zdobywają kolejne kwalifikacje. Tym razem pan Grzegorz Puzdrowski uzyskał uprawnienia eksperta, który wchodzi w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli robiących awans zawodowy. Każde kolejne kwalifikacje to duma dla naszej szkoły, że mamy tak zdolnych nauczycieli. Gratulujemy!