Sadzimy las

5 maja 2022 roku w leśnictwie Dzierżążno odbyło się sadzenie pod patronatem Edwarda Siarki – sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Akcja odbyła się pod hasłem „Łączą nas Drzewa” i miała na celu zachęcenie do aktywnej działalności na rzecz polskich lasów oraz zapoznanie z gospodarką leśną i ochroną przyrody prowadzoną w Lasach Państwowych. Na wspólne sadzenie wybrali się uczniowie z klasy V i VI wraz z nauczycielami i dyrektorem. Obsadziliśmy hektar lasu gatunkami liściastymi – głównie dębami i lipami. Mimo deszczowej aury udało nam się osiągnąć cel – wszystko to dzięki zaangażowaniu dzielnych uczestników. Na koniec udaliśmy się na ciepły poczęstunek.

ZDJĘCIA