ÙCZBA KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA w Kaszëbsczim Mùzeùm

Czasami j. regionalnego, kaszubskiego uczymy się w szkole, ale zazwyczaj staramy się połączyć naukę języka z nauką tradycji i kultury kaszubskiej Nie inaczej było tym razem. Nasi uczniowie uczęszczający na zajęcia z kaszubskiego wybrali się do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Tam mieli bezpośredni kontakt z historią i kulturą Kaszubów oraz mogli porozmawiać w j. kaszubskim z pracownikami muzeum.

ZDJĘCIA