Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień 21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, ale również Światowy Dzień Zespołu Downa. Tego dnia pracownicy szkoły i uczniowie ubrali kolorowe skarpetki „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa. Dlaczego akurat 21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa? Ponieważ jest to 21. dzień 3. miesiąca w roku, a to właśnie trzeci chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia – trisomia 21. Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Down Syndrome International (DSI), mając na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

ZDJĘCIA