Prace plastyczne – drzewa wiosną

Piękne prace plastyczne w klasie II. Jak wyglądają drzewa wiosną? Po spacerze uczniów w wiosennym klimacie i po obserwacji pączkującej przyrody dzieci poruszyły swoją wyobraźnię. Okazją do tego były lekcje plastyki i techniki. To co zapamiętały „przerzuciły” na kartkę papieru. Powstały ciekawe prace przedstawiające zielone, wiosenne drzewa.

ZDJĘCIA