Uczymy się scenek sytuacyjnych w j. angielskim

Klasy czwarte w ostatnim czasie uczyli się jak kupić bilet do kina, zostać członkiem klubu sportowego i otrzymać kartę członkowską. Zwroty jakimi operowali to: Can I help you?, Can I have…, postcode, adress, member, membership card oraz Thank you. Dialogi były przedstawiane w parach oraz w trzyosobowych grupach. Wszyscy aktorzy stanęli na wysokości zadania a podczas prezentacji było bardzo wesoło.

ZDJĘCIA