Tworzymy nowe gry planszowe i to po angielsku

Nauka przez zabawę to motto klas czwartych, które uwielbiają taką formę edukacji. Gry, które zostały stworzone przez milusińskich zawierały poznane już dotąd angielskie struktury gramatyczne. Uczniowie uczyli się ich na lekcjach od początku roku szkolonego, jak również poznawali nowe słownictwo. Gratulacje dla uczniów za pomysłowość oraz kreatywność.

ZDJĘCIA