Pasowanie pierwszaków

Piękny dzisiaj był dzień dla uczniów klas pierwszych. O godzinie 15.00 rozpoczęła się uroczystość pasowania uczniów. Po krótkim przeegzaminowaniu pierwszaków przez starszych kolegów i koleżanki, ks. dyrektor za pomocą dużej kredki pasował uczniów klasy pierwszej, włączając do wspólnoty szkoły katolickiej w Kartuzach. Dzieci otrzymały dyplomy oraz słodycze. Bardzo dziękujemy paniom wychowawczyniom za piękne przygotowanie uczniów. Dziękujemy również rodzicom za współpracę we wspólnym dążeniu do celu, jakim jest celujące wykształcenie i wzorowe wychowanie dzieci.

ZDJĘCIA