Pożegnania i powitania nauczycieli i pracowników szkoły

W ubiegłym roku pożegnaliśmy z naszej wspólnoty kilku nauczycieli, którzy podjęli inne obowiązki, ale nie rozstają się z nami na zawsze. Zawsze będą u nas miłe widziani.Dziękujemy za dotychczasową pracę p. Susanie Alegre Raso (j.hiszpański), p. Andrzejowi Karczewskiemu (informatyka), s. Barbarze Brzeskiej (religia), p. Katarzynie Laska-Dompke, p. Judycie Gonerze (nauczyciel wspomagający). Jesteście państwo wspaniałymi nauczycielami.Witamy również wśród nas nowych pracowników: p. Katarzyna Gdaniec-Pardo – j. angielski, p. Anna Kwiatkowska – j. hiszpański, p. Agnieszka Formela – edukacja wczesnoszkolna, p. Paulina Zambrzycka – edukacja wczesnoszkolna, p. Barbara Czaja – j. kaszubski, ks. Adam Malinowski – religia, p. Romana Manuszewska – wos, p. Marzena Kordyl- psycholog, p. Penny Shefton – j. angielski native speaker, p. Bogumiła Zaremba – pracownik obsługi.Obyście czyli się państwo w naszej szkole jak w domu.

ZDJĘCIA