Informacje: obiady, ubezpieczenie, zaj. wspomagające, szczepienie uczniów.

Obiady w szkole w roku 2021/2022 będą w cenie 8 zł/dzień. Obiady dostarczać będzie, jak w ubiegłych latach p. Kazimierz Żołnowski, od dnia 6 września (poniedziałek) włącznie.
Zasady obiadowe są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „dokumenty”.

Rada Rodziców wybrała towarzystwo ubezpieczenie jak firmę, która daje zniżki na ubezpieczenia grupowe. Proszę ubezpieczyć swoje dziecko (nauczyciele siebie) w tym lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym, aby od 1 września dziecko (nauczyciel) było już chronione. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal IDUNA. Kod rabatowy w zakresie oferty NNW to: UP46255. Kod uprawnia Klienta do otrzymania 10% zniżki przy zakupie ubezpieczenia kochamtodbam.
Z promocyjnej oferty NNW można skorzystać pod linkiem: https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=UP46255
a dla oferty OC nauczyciela: https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/oc-dla-nauczycieli?_ref=UP46255

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE
Na podstawie §10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) szkoła organizuje zajęcia wspomagające uczniów klas IV – VIII w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W naszej szkole proponujemy następujące zajęcia dla wszystkich klas:
– j. polski
– matematyka
– j. angielski

Dla klas IV-tych w sumie po 8 godzin, dla klas V-VI w sumie po 15 godzin, dla klas VII przez cały rok szkolny a dla klasy VIII do czasu egzaminu ósmoklasisty. W sumie możemy rozdysponować 90 godzin wspomagających. Rada Pedagogiczna zdecydowała, że klasy VII i VIII będą miały więcej godzin (te powyżej 90 będą finansowane z budżetu szkoły). Bardzo proszę, aby wszyscy uczniowie skorzystali z tych zajęć, wówczas będzie to miało sens. Dodatkowe godziny umieszczamy w plan lekcji, po ich zakończeniu zostaną one z planu zdjęte.

Zgodnie z §10g ust.4 rozporządzenia rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację uczestnictwa w zajęciach wspomagających organizowanych przez szkołę. Proszę o dostarczenie podpisanej deklaracji do dnia 3 września br. Deklaracje będą rozdawali wychowawcy.

Szczepienie przeciw COVID-19 dla uczniów powyżej 12 r. życia

Dlaczego warto się zaszczepić? 

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych. 
Jak działa szczepionka? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna. 
Gdzie mogę zaszczepić dziecko?
Mapa miejsc gdzie można się zaszczepić dostępna jest na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Ks. Grzegorz Kudelski