Wyniki Egzaminów Ósmoklasistów 2021

Spośród wszystkich wyników nauczania w naszej szkole najbardziej zawsze cieszą wyniki z egzaminów zewnętrznych, bo to one są danymi najbardziej obiektywnymi.
W Katolickiej Szkole Podstawowej w Kartuzach wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2021r. przedstawiają się następująco:
j. polski – 77%,
matematyka – 73%,
j. angielski – 87,0%,

Odpowiednio Gmina Kartuzy: 57%, 44%, 59%,
Odpowiednio Powiat Kartuski: 57%, 46%, 60%,
Odpowiednio Województwo Pomorskie: 58%, 46%, 65%,
Odpowiednio Kraj: 60%, 47%, 66%,

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, w naszej szkole, w porównaniu z Gminą Kartuzy, mamy bardzo dobre, jeśli nie wyśmienite osiągnięcia. I tak z j. polskiego 20 punktów procentowych więcej, z matematyki 29 punktów procentowych więcej a z j. angielskiego 28 punktów procentowych więcej.

W skali staninowej jesteśmy w 9 staninie j. polski i matematyka oraz w 8 staninie j. angielski.

Raz jeszcze gratulujemy uczniom, rodzicom jak i nauczycielom!

WYNIKI 2021

Skala staninowa