Sekretariat szkoły w czasie wakacji

Sekretariat szkoły w czasie wakacji działa według następującego harmonogramu:
do dnia 9 lipca czynny w godzinach 8.00 – 16.00
od 12 lipca do 13 sierpnia czynny w godzinach 9.00 – 14.00
od 16 sierpnia czynny w godzinach 8.00 – 16.00