Język angielski zdalnie w klasie I

Dzieci z klasy I przed sprawdzianem utrwalały sobie tematykę związaną z zabawkami: car, doll, bike, scooter, skateboard, kite, board game, computer game; z tworzywem, z jakich powstały zabawki: plastic, metal, wood, paper oraz słowami określającymi miejsce znajdowania się zabawek: in, on under.
ZDJĘCIA